FANtv-nl-logo-mobile

1 op de 3 rijdt met een te lage bandenspanning

Uit een groot onderzoek van Bridgestone is enkele jaren terug gebleken dat 1 op de 3 automobilisten met een te lage bandenspanning rijdt. Dit kost onnodig veel brandstof en is soms zelfs gevaarlijk.

Er zijn veiligheidscontroles uitgevoerd bij winkelcentra en op openbare parkeerplaatsen bij 31.178 personenauto's in 14 EU-landen. In Nederland zijn er gedurende 5 dagen 164 auto's gecontroleerd. Hiervan  waren er 101 (61,6%) oké. Van 57 (34,8%) autos zijn de bestuurders geadviseerd naar hun bandenspecialist te gaan en bij 6 (3,6%) gecontroleerde auto's was de stata van de banden zelfs onveilig te noemen.

Conclusies uit het Europese onderzoek:
1 op de 3 automobilisten in de Europese Unie rijdt regelmatig op banden met een te lage bandenspanning (minstens 0,5 bar lager dan de door de autofabrikant voorgeschreven bandenspanning) en/of op versleten banden (met een profieldiepte van minder dan 1,6 mm).
 
1 op de 8 automobilisten zet de veiligheid op het spel door te rijden op banden met een extreem lage bandenspanning (minstens 0,75 bar lager dan de door de autofabrikant voorgeschreven bandenspanning) en/of op versleten banden (met een profieldiepte van minder dan 1,6 mm).

Bovendien gaan omgerekend 29,6 miljoen banden verloren, wordt onnodig 3,9 miljard liter brandstof verbruikt, loopt het verlies op tot in totaal 7,8 miljard euro en wordt 9,2 megaton meer CO2 uitgestoten.

 

 

Lage bandenspanning en onvoldoende profiel leiden tot veiligheidsrisico's:
Deze uitkomst geeft aan dat veel automobilisten zich niet bewust zijn van het feit dat banden op den duur hun spanning verliezen, en dat rijden met een onjuiste bandenspanning gevaarlijk kan zijn. Een te lage bandenspanning kan een sterk verminderde grip en controle over de auto tot gevolg hebben.

Bij 33% van de gecontroleerde banden bleek het profiel gelijk aan of zelfs minder diep te zijn dan de wettelijk verplichte 1,6 mm. Als het profiel van een band minder dan 1,6 mm diep is, ligt de snelheid waarbij aquaplaning ontstaat maar liefst 40% lager.

Lage bandenspanning heeft ook bijzonder negatieve gevolgen voor de duurzaamheid van de band, door de overmatige dwarskrachten in de schouder en opbouwende hitte door de buigingen in de wang. Automobilisten die rondrijden met een extreem lage bandenspanning kunnen worden geconfronteerd met onherstelbare schade aan de band, met alle ernstige gevolgen van dien.

Hoge prijs voor het milieu: extra uitstoot
Het effect van lage bandenspanning op het milieu is niet minder dramatisch. De bandenspanning is sterk van invloed op de rolweerstand van de band, die voor een groot deel het brandstofverbruik van de auto bepaalt. Afhankelijk van het wegoppervlak en de rijstijl is de rolweerstand 18 tot 26% van de totale belasting van de auto. En omdat de rolweerstand door een lage bandenspanning wordt verhoogd, heeft dit directe gevolgen voor het brandstofverbruik en de uitstoot.

Op basis van cijfers uit 2008 heeft het Technical Centre Europe van Bridgestone berekend dat auto's die een te lage bandenspanning hebben, samen jaarlijks onnodig 3,9 miljard liter brandstof met een waarde van 5,1 miljard euro verbruiken. Ons milieu betaalt hiervoor uiteindelijk de prijs, doordat er jaarlijks 9,2 megaton extra CO2 terechtkomt in de atmosfeer. Dat komt neer op een extra belasting van 3,45 gr/km CO2 per jaar voor elke auto die in Europa rondrijdt!

 

Tags: Bandenspanning

© FANtv.nl