FANtv-nl-logo-mobile

Aantal motordiefstallen gestegen in 2008

Terwijl het aantal gestolen personenauto's daalt, is in 2008 het aantal gestolen motoren en bromfietsen gestegen. Vooral in en rond de drie grootste steden verdwenen veel motorfietsen. 


Het aantal diefstallen van personenautos en zware bedrijfsautos is in 2008 met 6 procent gedaald. Er werden juist meer bromfietsen, motorfietsen en bestelautos gestolen. Het totaal van de voertuigdiefstallen steeg hierdoor met 5,8 procent ten opzichte van 2007. Dat becijfert de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).


Motorfietsen
Ruim 40 procent gestolen motorfietsen werd gestolen in en om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook in de politieregios Limburg Zuid en Midden- en West Brabant werden veel motorfietsen gestolen. Van de gestolen motorfietsen werd slechts zon 30 procent teruggevonden. Bromfietsen
De meeste brom- en snorfietsen werden in de drie grote steden en in de regio Limburg-Zuid gestolen. Van de gestolen tweewielers werd slechts zon 30 procent teruggevonden. Volgens AVc wordt een groot deel gestript en gebruikt voor de reparatie van schade of voor de opbouw van een nieuwe brom- of motorfiets.


Personenauto's
De daling van het aantal diefstallen van personenautos zette rond 2000 in door de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de Stichting AVc. Sindsdien is het aantal diefstallen met 55 procent gedaald. Ondanks dat in 2008 wat minder personenautos werden gestolen dan in 2007 lijkt er een eind te zijn gekomen aan de spectaculaire daling. De laatste jaren worden relatief meer jonge autos gestolen, door professionele criminelen. Hiervan worden er vrij weinig teruggevonden.


Bedrijfsautos
In de afgelopen jaren daalde ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsautos met bijna de helft. Helaas werden er in 2008 weer 46 meer gestolen dan het jaar ervoor. De meeste lichte bedrijfsautos verdwenen in de provincies Brabant en Limburg en in de politieregios waarin de vier grootste steden liggen: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Utrecht. De stijging van het landelijk cijfer werd vooral veroorzaakt doordat in de Haagse regio ruim 1/3 meer werd gestolen dan in 2007.


Bij de zware bedrijfsautos werd de helft gestolen in de provincies Brabant en Limburg. In de overige regios bleef het aantal diefstallen ongeveer constant. Van de gestolen zware bedrijfsautos waren er 47 ingericht als kampeerauto, de overige waren vrijwel alle gesloten vrachtautos.

Vergelijkbare artikelen