FANtv-nl-logo-mobile

MAG tegen rijbewijsrichtlijnen

De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is fel tegen de door de Europese Commissie voorgestelde rijbewijsrichtlijn.


Eén van de voorstellen is dat motorrijders pas vanaf hun 24ste direct op een motor met een vermogen van meer dan 35 kW mogen rijden. Deze maatregel komt volgens de Europese Commissie de verkeersveiligheid ten goede. De MAG is echter van mening dat de huidige leeftijd van 21 jaar al te hoog is.


De MAG vindt het belangrijker dat er naar rijervaring wordt gekeken dan naar leeftijd. De MAG weigert te accepteren dat anti-motormaatregelen worden genomen op basis van een subjectieve en eenzijdige uitleg van ongevalscijfers, zonder naar de oorzaken te kijken.


MAG-voorzitter Nico Perk zegt op de eigen site het volgende over de voorgestelde rijbewijsrichtlijnen: "De MAG ziet dit als een frontale aanval op motorrijden en wij hebben dan ook sterk de indruk dat dit een nauwelijks verkapte poging is om motorrijden in de toekomst uit te rangeren. Iedereen zou zich af moeten vragen of de politieke keuzes die nu gemaakt worden enig draagvlak hebben onder de kiezers en we vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de 'koehandel' over de rug van motorrijders. De MAG ziet geen enkel draagvlak voor deze vrij willekeurig gekozen leeftijdsgrenzen. De tot nu toe gehanteerde leeftijdsgrens van 21 jaar hebben we in het verleden al geforceerd opgedrongen gekregen, maar daar moet het wat ons betreft toch echt bij blijven als de overheid nog iets wil overhouden wat geloofwaardigheid genoemd kan worden."

Vergelijkbare artikelen