FANtv-nl-logo-mobile

Daling verongelukte motorrijders

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat het aantal dodelijk verongelukte motorrijders in 2005 is gedaald naar 78. In 2004 waren dat er nog 91.


De Motorrijders Actie Groep (MAG) laat op hun website weten dat zij erg verheugd zijn met de daling van meer dan 14 procent en ziet hierin de basis voor verdergaande samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de partners in het Landelijk Motorplatform.


In vergelijking met 2004 zijn er in totaal ruim 7 procent minder doden gevallen in het verkeer, namelijk 817 ten opzichte van 881 het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van  de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBS. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn.

De dalende trend is voor de minister aanleiding om de doelstelling van maximaal 900 verkeersdoden in 2010 aan te scherpen. Het aantal dat in de Nota Mobiliteit is opgenomen is achterhaald. De minister wil daarom een nieuwe doelstelling vaststellen: 750 verkeersdoden in 2010.

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl