FANtv-nl-logo-mobile

Nieuw rijbewijs

Vanaf 1 oktober 2006 komt er een nieuw rijbewijs. Het is bedoeld voor iedereen die vanaf dat moment slaagt voor een rijexamen of het rijbewijs moet vernieuwen.


Het papieren rijbewijs is verleden tijd. Het huidige rijbewijs wordt vervangen door een plastic kaart op bankpasformaat. Het nieuwe rijbewijs is handzaam, duurzaam en beter beveiligd.


Het nieuwe rijbewijs komt in de plaats van de méér dan honderd verschillende typen rijbewijzen die nu in de lidstaten van de Europese Unie in omloop zijn. Ook is het nieuwe rijbewijs beter beveiligd tegen fraude. De beveiliging ligt op het niveau van de Nederlandse reisdocumenten zoals het paspoort en de nationale identiteitskaart.

De invoering van het nieuwe rijbewijs zorgt er wel voor dat je vijf werkdagen moet wachten voordat je hem hebt. Het is dus niet meer klaar terwijl je wacht. Een spoedaanvraag is wel mogelijk, maar daar zijn wel extra kosten aan verbonden.


Zolang het oude rijbewijs nog geldig is, is het niet nodig om een nieuw exemplaar aan te
vragen. De oude en nieuwe rijbewijzen zullen dus nog geruime tijd naast elkaar bestaan.


Geschiedenis
Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Er waren toen slechts twee categorieën en het verkrijgen van het rijbewijs was eenvoudig. Het rijexamen bestond nog niet en ook een geneeskundige verklaring was niet nodig.


In 1927 vonden diverse wetswijzigingen plaats met betrekking tot het rijbewijs. Om in aanmerking te komen voor een rijbewijs moest voortaan een verplichte medische keuring plaatsvinden en moest er een rijexamen worden afgelegd. In 1984 werd het roze rijbewijs ingevoerd.

Vergelijkbare artikelen