FANtv-nl-logo-mobile

Krotbelasting in Amsterdam?

Ruim een miljoen vierkante meter. Zoveel kantoorruimte staat er op dit moment leeg in Amsterdam. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt gekeken naar een leegstandsbelasting.Deze belasting zou ervoor moeten zorgen dat de woningnood in Amsterdam minder wordt. Want naast een tekort aan woningen, kampt de stad met exploderende huizenprijzen. De oplossing zou kunnen zijn om leegstaande kantoorpanden in te richten als woonruimte. Maar bedrijven laten zo'n pand liever leeg staan, dan het om te bouwen. Dit kost ze namelijk meer geld, dan dat woningruimte ze zou opleveren.Krotbelasting
In België wordt er al vanaf 1995 een leegstandsbelasting geheven. En daar heeft het land goede ervaringen mee. Staat een pand langer dan twaalf maanden leeg, dan moet er een behoorlijk bedrag betaald worden (minimaal 990 euro per jaar). Op deze manier hoopt België iets te doen aan de leegstand van gebouwen en verloedering van steden. De leegstandsheffing wordt daar ook wel krotbelasting genoemd.


Kosten
Het lijkt een goede manier. Hef belasting als een pand onnodig leeg staat. Maar toch zijn er een aantal nadelen. Als je belasting heft, leidt dat tot meer bureaucratie. Omdat er in België tienduizenden bezwaarschriften binnenkwamen nadat mensen de heffing ontvingen, moesten er veel nieuwe medewerkers aangenomen worden die dit allemaal konden afhandelen. Zo kunnen de kosten van de leegstandsbelasting uiteindelijk hoger zijn dan de opbrengsten.Leegstand
Hier komt bij dat leegstand een onduidelijk begrip is. Want wat is leegstand? In België is leegstand voor bedrijven gedefinieerd als bedrijfspanden die voor meer dan de helft van de vloeroppervlakte niet effectief worden benut. Maar wat is effectief gebruik? Hoort de opslag van producten voor de eigenaar van het bedrijf ook bij effectief gebruik? Want die producten moeten ook ergens staan. Als deze regel in werking zou treden, is de kans groot dat bedrijven hun lege panden als opslagruimte gebruiken. Ben je dan niet net zover als in het begin?


Nu in Amsterdam is besloten om ondanks deze nadelen toch te kijken naar een soort krotbelasting voor bedrijven, willen ook steden als Den Haag, Tilburg en Ede zo'n belasting invoeren.

Vergelijkbare artikelen

© FANtv.nl